Det är viktigt att beskära ett äppelträd på rätt sätt för att det ska bli vackert, stadigt och ge dig god skörd. Men det är få av oss som känner oss bekväma med tanken av att beskära fruktträd eller tunna ut våra grönsaksträdgårdar. Att ta bort växter eller delar av växter som vi tycker växer bra känns ibland helt fel. Men genom att göra en korrekt beskäring kommer det leda till att träden växer bättre vilket leder till bättre skördar.

Det är inte det lättaste som finns att beskära äppelträd, men det går till på ungefär samma sätt som beskäring av andra typer av fruktträd. Skillnaden är att vissa fruktträd kräver mer beskäring än andra, till exempel nektarinträd och persikoträd. De producerar nämligen endast frukt från den förra säsongen och behöver därför en del mer beskäring jämfört med päron- och äppelträd. De producerar frukter på sina långlivade grenar, de grenar som funnits längre. Kort sagt finns det blandade åsikter om hur beskäringen av äppelträd ska gå till när man jämför med andra fruktträd.

I denna guide kommer vi fokusera på hur du beskär äppelträd. Du som har äppelträd i din trädgård kommer få en enkel åtkomst till frukterna. Men du bör räkna med att det kommer krävas en del skötsel och underhåll, inklusive beskäring varje år.

Det är som sagt inte det lättaste att beskära äppelträd, speciellt om du aldrig gjort det tidigare. Men det kommer bli lättare om du förstår dig på grunderna, alltså när du bör klippa, när du bör undvika det, varför beskäring är viktigt samt hur du ska gå till väga.

För att göra det så lätt som möjligt för dig som vill lära dig mer om hur du beskär ett äppelträd har vi här samlat några av de viktigaste samt enklaste tumreglerna. Dessa regler kommer förhoppningsvis göra arbetet enklare för dig.

Hur beskär man ett äppelträd?

Under första året för äppelträdet är det som viktigast att du tar hand om beskäringen. Det är nämligen under den tiden som du har möjligheten att se till att ditt äppelträd blir friskt och hållbart under resten av sitt liv. Trädet börjar rota sig under sitt första år, det betyder att du inte behöver beskära det lika mycket som senare. Men när trädet rotat sig ordentligt är det viktigt att du börjar forma och klippa kronan.

Men hur beskär du ditt äppelträd på bästa sätt? För att du ska kunna göra raka och rena snitt behövs en sekatör. Det är en typ av handredskap som är tillverkat för att just beskära träd och växter. Den kommer hjälpa till med att bland annat minska risken för att trädet skadas så länge den är vass. Med sekatören ska du lägga snitt just ovanför grenen som riktas utåt eftersom denna gren kommer fortsätta växa mot det hållet. Det är dessutom viktigt att du inte klipper för långt ut eller in från stammen. Med rätt snitt kommer det ge grenen en snabbare och bättre läkning.

Alla grenar som skaver eller konkurrerar mot andra bör du klippa bort. Du bör även ta bort de grenar som växer in mot kronan. Det viktigaste du bör tänka på är att behålla alla grenar som växer utåt på ett stabilt sätt och ta bort alla grenar som ser spetsiga ut eller växer snett. De riskerar nämligen att gå av om och när äpplen börjar växa på dem.

Om du har ett äppelträd som är äldre räcker det oftast med en lite lättare klippning, en underhållsbeskärning. Det innebär att du endast behöver ta bort sjuka, döda eller skadade grenar som drar kraft från trädet ifall de lämnas kvar. Du bör även klippa bort de grenar som växer i fel riktning, alltså uppåt eller inåt. Det skapar en stark, luftig och fin krona.

Varför ska man beskära äppelträd?

För många kan det kännas onödigt att beskära äppelträden. Varför behövs det egentligen? Det behövs för att ge träden hållbarare och starkare grenar. Det hjälper även att ge en jämnare och större skörd. Beskäringen hjälper dig ge ett mer luftigt träd där alla äpplen lättare nås av solstrålarna, samtidigt som det hjälper de friska grenarna att ge mer kraft. Skadade grenar kommer nämligen fortfarande dra åt sig en hel del kraft. Men genom att ta bort dessa får de friskare ännu mer vilket leder till bättre träd. Trädkronan kommer dessutom bli mer vacker och estetisk vilket gör trädet finare att titta på.

Trots att en beskäring av ditt äppelträd kommer med en rad fördelar är det här inte någon naturlig process vilket kan leda till att trädet blir lite för stressat. Det kommer dra en hel del energi för trädet när det måste läka olika snittytor och kompensera för den förlorade grönmassan. På grund av detta är det väldigt viktigt att du klipper på det rätta sättet, och därmed gör ditt yttersta gör att skapa de bästa förutsättningarna för äppelträdet så det kan återhämta sig så bra det kan.

Vilken tid på året ska man beskära äppelträd?

Vilken tid på året som du bör beskära äppelträden beror på om det är ett yngre eller äldre träd. Om du har yngre äppelträd som måste beskäras under den så kallade uppbyggnadsfasen bör du göra detta i mars eller maj. Om du däremot har äldre träd som du ska underhållsbeskära kan du göra detta i JAS-perioden, alltså under månaderna juli till september. Det viktigaste att tänka på är att du inte beskär äppelträden senare på hösten, alltså när de börjar gå in i sin blomningsfas vilket gör dem lite fuktiga. Detsamma gäller närmare hösten; när det börjar bli fuktigare och kallare ute kommer det bli svårare för äppelträdet att läka från klippningarna.

En underhållsbeskärning bör ske varje år om du har äppelträd. Det hjälper att upprätthålla en jämn och god skörd. Det hjälper även trädet att behålla den vackra formen. Vissa personer väljer att beskära äppelträd mer sällan än varje år, men det kan leda till att arbetet blir mycket mer krävande när du väl måste ta itu med det hela. Därför är det bättre att kontinuerligt klippa bort de döda och skadade grenarna. Det kommer även minska risken att sjukdomar och svamp kommer angripa äppelträdet.

Verktyg som behövs till att beskära äppelträd

För att du ska få ett äppelträd som både är vackert och ger dig en hel del med frukt är det inte endast beskäringen som är viktig. Du måste även använda de rätta verktygen när du ska göra beskäringen. Som vi nämnt lite kort tidigare behöver du en sekatör, se dock till att den är ordentligt vass. Skulle verktygen du använder vara för slöa kan de krossa barken som sitter runt snittytan vilket leder till att trädet inte kan läka så snabbt som det bör göra. Du kan även behöva en vass såg ifall det finns några större grenar som måste tas bort. Även den bör vara så vass som möjligt för att undvika onödiga skador på trädet. Självklart kan det vara bra att ta en stund och tänka igenom vilken såg och sekatör du bör köpa. Det kan vara en smart idé att investera i högkvalitativa verktyg för att vara säker på att du får de som verkligen fungerar. Sedan är det viktigt att du regelbundet slipar dem så att de alltid kan göra beskärningen så lätt som möjligt varje år.

Kategorier: Trädgård

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *